Siguranţă

În toate fazele proiectului, nVent Thermal Management implementează o abordare de management total în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa mediului înconjurător, pentru a evalua riscurile şi a identifica măsurile corespunzătoare pentru a controla şi a minimiza riscurile şi pericolele.

Persoane competente sunt numite pentru a asigura conformitatea cu politica companiei, cerinţele clientului şi reglementările legale. Acestea parcurg toţi paşii necesari pentru a promova conştientizarea siguranţei personale şi a obţine astfel un loc de muncă fără accidente.

Managerii şi supervizorii au iniţiativa asigurării unui mediu de lucru sigur în zonele lor respective de activitate. Toţi angajaţii sunt conştienţi de responsabilităţile ce le revin pentru a avea grijă de ei înşişi şi de ceilalţi care pot fi afectaţi de activitatea lor, precum şi pentru a coopera cu compania pentru îndeplinirea atribuţiilor.

Connection and Protection