nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management devine nVent
- o nouă oportunitate de a stimula inovația

Mărcile dvs. de încredere RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX și TraceTek sunt acum parte a nVent Thermal Management.

Noul site web al companiei este în curs de dezvoltare și va fi lansat în ianuarie 2019. Până atunci, suntem bucuroși să vă oferim informații prin intermediul site-ul nostru web curent.

Pentru mai multe informații despre nVent:
Descărcați comunicatul de presă
Vizitați nVent.com
(în prezent, numai în limba engleză)

Management de proiect

Orice fel de servicii trebuie executate prin utilizarea procedurilor de management de proiect. Aceasta se aplică proiectelor de orice dimensiune, precum şi serviciilor de întreţinere de genul audituri şi intervenţii de urgenţă. Factorii critici de control la un proiect sunt costul, timpul, resursele, traseul informaţiilor şi calitatea: dacă sunt controlate în mod corespunzător, riscurile vor fi minimizate.

Toate centrele de servicii nVent Thermal Management din Europa respectă acelaşi set de proceduri şi utilizează sisteme identice. Aceasta permite companiei să ofere serviciile solicitate în mod eficient, simultan cu îndeplinirea (şi deseori depăşirea) cerinţelor în ceea ce priveşte timpul, calitatea şi bugetele.

Următoarele sisteme şi proceduri au fost elaborate pentru a controla factorii cei mai importanţi:

Managementul siguranţei

Implementarea unei culturi a siguranţei şi a unui sistem cuprinzător de management al siguranţei (Safety Management System - SMS) acreditat de specialişti în domeniul siguranţei, cum ar fi SCC, VCA, OHSAS 18001 şi ROSPA a contribuit la o reputaţie de siguranţă impecabilă a nVent Thermal Management.

Asigurarea calităţii şi controlul calităţii (QA/QC)

nVent Thermal Management a dezvoltat şi implementat un sistem de asigurarea calităţii în conformitate cu ISO 9001:2000. Programul QA/QC este o garanţie a faptului că toate produsele, serviciile şi sistemele livrate de nVent Thermal Management sunt de calitate superioară, având obiectivul de a obţine cel mai mic cost de exploatare posibil pentru client.

Controlul proiectului

Controlul proiectului stă la baza oricărui proiect de succes. Aceste controale permit respectarea termenelor şi bugetului unui proiect. Controalele proiectului includ controlul costurilor, al informaţiilor, planificarea şi documentarea. Toate acestea sunt esenţiale pentru managementul efectiv al proiectelor.

Organizarea

În Europa există birouri de proiectare locală cu posibilităţi de management de proiect şi inginerie, care pot răspunde rapid la cerinţele proiectului (cum ar fi clarificări ale ofertei, discuţii tehnice, şedinţe de analiză etc.) şi înţeleg cultura locală, limba, specificaţiile şi cerinţele de afaceri.

Connection and Protection