nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management devine nVent
- o nouă oportunitate de a stimula inovația

Mărcile dvs. de încredere RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX și TraceTek sunt acum parte a nVent Thermal Management.

Noul site web al companiei este în curs de dezvoltare și va fi lansat în ianuarie 2019. Până atunci, suntem bucuroși să vă oferim informații prin intermediul site-ul nostru web curent.

Pentru mai multe informații despre nVent:
Descărcați comunicatul de presă
Vizitați nVent.com
(în prezent, numai în limba engleză)

Optimizarea proiectării în faze preliminare

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Atunci când clienţii cooperează de timpuriu cu nVent Thermal Management - cât timp proiectele sunt încă în faza de fezabilitate / planificare FEED (Front End Engineering Design - Inginerie şi design în faze preliminare), aceştia beneficiază de avantajul expertizei noastre în domeniul optimizării şi proiectării sistemelor de însoţitori electrici. Aceste programe de optimizare includ tehnici de proiectare şi strategii verificate pe baza experienţei noastre extinse în instalarea de sisteme de însoţitori electrici, pentru a ne ajuta clienţii să obţină costuri totale instalate (Total Installed Cost - TIC) şi/sau costuri totale de exploatare (Total Operating Cost - TOC) mai mici pentru proiectele lor.

Prin cooperarea cu clientul, nVent Thermal Management poate asigura următoarele avantaje în faza FEED a unui proiect
  1. Revizuirea sistemului iniţial de management al căldurii şi a specificaţiilor asociate (cum ar fi izolaţie, sistem electric, conducte, etc.)
  2. Formularea unei schiţe cu planul de activitate specific proiectului de management al căldurii Selectarea strategiilor de optimizare specifice proiectului
  3. Dezvoltarea unei analize a costurilor care prezintă elementele principale ale unui design neoptimizat comparativ cu un design optimizat
  4. Estimarea costurilor bugetare CAPEX (capital expenditures - cheltuieli de capital) şi a costurilor OPEX (operating expenditures - cheltuieli de exploatare) pentru sistemul de management al căldurii
  5. Pregătirea calculelor preliminare cu încărcarea pe unitatea de putere şi scenarii de distribuţie

Următoarea ilustraţie exemplifică modul în care implementarea strategiilor / tehnologiilor de reducere a costului este cea mai benefică pentru un proiect la definirea acestuia sau în etapa FEED - înainte de faza de proiectare normală în detaliu şi cea de achiziţii. Pe măsură ce timpul se scurge în desfăşurarea unui proiect, flexibilitatea design-ului, necesară pentru implementarea de măsuri eficiente de reducere a costului, se reduce de asemenea.

Connection and Protection