Paralele cu limitarea puterii

nVent Thermal Management oferă cabluri pentru încălzire care permit o temperatură de expunere mai ridicată şi putere de ieşire mare.

Cablurile nVent RAYCHEM cu limitarea puterii sunt sisteme de încălzire paralele formate dintr-un element de încălzire în spirală din aliaj rezistor înfăşurat în jurul a două fire de magistrală paralele. La o distanţă fixată, izolaţia este îndepărtată de la unul din firele magistralei. Procesul este apoi repetat, îndepărtându-se izolaţia de la celălalt fir al magistralei. Această distanţă dintre punctele de contact formează lungimea zonei de încălzire. Efectul coeficientului de temperatură pozitiv (positive temperature coefficient - PTC) al elementului de încălzire reduce puterea de ieşire pe măsură ce temperatura creşte. Acest efect permite cablului cu limitarea puterii să fie suprapus o dată prin reducerea temperaturii elementului de încălzire la punctele de suprapunere. Cablurile cu limitarea puterii pot fi utilizate pentru protecţia la îngheţ şi păstrarea temperaturii proceselor, necesitând putere de ieşire ridicată şi/sau expunere la temperaturi înalte. Cablurile cu limitarea puterii pot asigura menţinerea temperaturii de proces până la 230°C şi pot rezista expunerii la temperaturi de până la 250°C cu alimentarea întreruptă.

Connection and Protection