nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management devine nVent
- o nouă oportunitate de a stimula inovația

Mărcile dvs. de încredere RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX și TraceTek sunt acum parte a nVent Thermal Management.

Noul site web al companiei este în curs de dezvoltare și va fi lansat în ianuarie 2019. Până atunci, suntem bucuroși să vă oferim informații prin intermediul site-ul nostru web curent.

Pentru mai multe informații despre nVent:
Descărcați comunicatul de presă
Vizitați nVent.com
(în prezent, numai în limba engleză)
Vizualizare după industrie: Vizualizare după aplicaţie:
Aplicaţie de încălzire a forajului pentru ţiţei greu/foarte greu
Provocări principale

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgUna din cele mai mari acumulări de bitum natural şi ţiţei greu este în regiunea Orinoco cu ţiţei greu din Venezuela. Se estimează că acolo există circa 270 miliarde de barili de ţiţei recuperabil. Aceste rezervoare conţin un ţiţei greu şi foarte greu cu un interval API între 16 şi 8, cu vâscozităţi ridicate care inhibă mobilitatea ţiţeiului brut. Utilizarea de diluanţi a devenit o practică standard pentru a deplasa acest petrol, ceea ce a dus la un proces de întreţinere costisitor, nu numai de asigurat, dar şi de tratat (separat). În 2008, Pentair Thermal Management a furnizat şi instalat un sistem PetroTrace de încălzire a forajului pentru utilizarea în regiunea Orinoco cu ţiţei greu, pentru a ajuta la recuperarea ţiţeiului.

Soluţie

Pentair Thermal Management a proiectat un sistem PetroTrace de încălzire a forajului cu izolaţie minerală (MI) pentru această sondă adâncă, spre ţărm, pentru a furniza căldură orificiului inferior în vederea reducerii vâscozităţii ţiţeiului foarte greu din această sondă de producţie.

Sistemul PetroTrace de încălzire a forajului a produs 65 kW de-a lungul celor 3.000 ft (914 m) ai ţevii interioare cu fante şi diametru de 7 ţoli. Încălzitorul a fost proiectat astfel încât mai multă putere să fie livrată înspre capătul ţevii interioare, acolo unde este nevoie cel mai mult de căldură. Încălzitorul a fost configurat pe trei secţiuni de încălzire cu o densitate redusă a alimentării în secţiunile cele mai apropiate de pompa cu cavitate progresivă (Progressive Cavity Pump - PCP). Încălzitorul a fost instalat în interiorul secţiunii orizontale a ţevii interioare cu fante prin ataşarea sa în exteriorul unei conducte de sprijin de 2-3/8 ţoli.

Sistemul furnizat a inclus un panou de control pentru uşurinţa utilizării şi monitorizarea temperaturii şi curentului.

Produse

Produsele utilizate pentru acest proiect de asigurare a curgerii au inclus cablu de încălzire cu izolaţie minerală (MI) Pyrotenax pentru orificiul inferior şi panouri de control Raychem.

Avantaje

Sistemul de încălzire a redus în mod semnificativ vâscozitatea ţiţeiului prin creşterea temperaturii în ţeava interioară cu aproximativ 50°F (10°C) în mai puţin de 24 de ore. Ca rezultat, producţia de petrol a crescut cu 65%, de la 340 BOPD (Barrels of Oil Per Day - barili de petrol pe zi) la 560 BOPD.

Cablul detector de scurgeri ajută la protejarea Cabinet War Rooms Museum, Londra
Provocări principale

Cabinet War Rooms (Încăperile cabinetului de război) se află la subsolul clădirii Treasury din Parliament Square în Londra, de unde Winston Churchill a condus activităţile specifice de război. Acum este un muzeu care conţine artefacte şi exponate de neînlocuit din acea perioadă. Ca parte a renovării recente a clădirii Treasury, administraţia a constatat faptul că scurgerile de apă nedetectate pot deteriora sau distruge o mare parte a conţinutului istoric.

Soluţie

Pentair Thermal Management a recomandat pentru Cabinet War Rooms un sistem capabil a detecta, localiza şi alerta rapid administratorul unităţii cu privire la infiltrarea apei.

Produse

Pentair Thermal Management a instalat un sistem TraceTek de detecţie a scurgerilor cu peste 2,3 kilometri de cablu detector TraceTek TT1000 pentru a detecta apa, împreună cu module de interfaţă cu senzor şi module master, fiecare putând monitoriza până la 500 feet (150 metri) de cablu detector. Modulele sunt conectate la un sistem de management al clădirii printr-o reţea RS-485. În cazul detectării apei, modulele de interfaţă cu senzor TraceTek lansează o alarmă şi afişează locaţia scurgerii.

Avantaje

Sistemul de monitorizare TraceTek de la Pentair Thermal Management permite muzeului să ia rapid măsuri de remediere, pentru a proteja exponatele. Reţeaua de detectare a scurgerilor a fost proiectată pentru a fi suficient de versatilă astfel încât să permită extinderea sistemului în alte zone în fazele planificate de extindere.

Cabluri detectoare TraceTek pentru detectarea şi localizarea precisă a scurgerilor la sisteme de alimentare cu carburant cu hidrant
Provocări principale

Tot mai multe aeroporturi adoptă sisteme de alimentare cu carburant cu hidrant şi linii de carburant subterane. Liniile de carburant trec pe sub suprafaţa de beton gros a pistelor de aeroport, traseelor pentru taxiuri şi apărătorilor de aeronave. Aceste sisteme pot avea considerabile implicaţii în ceea ce priveşte mediul, siguranţa şi costul reparaţiilor dacă scurgerea nu este precis localizată şi reparată la timp.

Soluţie

Pentair Thermal Management a constatat faptul că aeroportul avea nevoie de un sistem de detecţie şi monitorizare a scurgerilor eficient din punctul de vedere al costurilor, pentru a monitoriza şi detecta cu precizie scurgerile de carburant.

Produse

Pentair Thermal Management a instalat un sistem TraceTek de detecţie şi monitorizare a scurgerilor şi cablul său detector TT5000, care conţine un material de purjare a hidrocarburilor. Este destinat instalării în tubul de PVC în interiorul rambleului atunci când conductele sunt aşezate.

Avantaje

În cazul apariţiei unei scurgeri de hidrocarburi, carburantul lichid este detectat de cablu şi atras în tub prin acţiunea capilară. Aceasta declanşează o alertă prin intermediul sistemului de monitorizare TraceTek, care va indica locaţia scurgerii la interval de un metru în oricare direcţie. Cutiile de extragere (orificiile de acces) şi conectorii permit inspectarea sistemului pe secţiuni mici. Sistemul TraceTek detectează rapid scurgerile şi alertează inginerii cu privire la locaţia precisă a scurgerii, prevenind excavările mari consumatoare de timp ale liniei.

Conducte ce traversează plaje pe insula Mayotte, Tanzania şi pe coasta statului Chile
Provocări principale

Atunci când tancurile petroliere îşi descarcă încărcătura de ţiţei brut în sisteme mici de porturi şi conducte de ţiţei, există riscul de a trece prin zone sensibile de plajă şi dună. În locaţii ca aceasta din insula Mayotte, Tanzania şi până la coasta statului Chile, sistemele de detecţie a scurgerilor bazate pe SCADA pot fi ineficiente, deoarece conductele sunt mici şi debitul este inconsistent.

Soluţie

Zonele sensibile din punct de vedere al condiţiilor de mediu necesită un produs mai avansat, care să poată detecta şi indica instantaneu locaţia unei scurgeri.

Produse

Sistemul de monitorizare a conductei TraceTek TT5000 utilizează cablu special de detectare a scurgerilor de hidrocarburi, îngropat în interiorul tubulaturii cu fante şi amplasat în acelaşi şanţ ca şi conducta. Sistemul este instalat cu circuite de un kilometru pentru a monitoriza întreaga conductă şi a indica scurgerile la interval de un kilometru în oricare direcţie.

Avantaje

Fiecare circuit din sistem are propriul său modul de interfaţă cu senzor (Sensor Interface Module - SIM) şi până la 128 de SIM-uri pot fi legate în reţea la panoul de alarmă şi interfaţă cu utilizatorul. Acest sistem poate fi instalat împreună cu conducte din oţel cu un singur perete, pentru a oferi o monitorizare pe termen lung şi posibilitate de a alerta în caz de scurgeri.

Detecţia scurgerilor de carburant la rezervoarele unei rafinării franceze de stocare a ţiţeiului brut
Provocări principale

O rafinărie din Franţa căuta un sistem capabil a detecta rapid scurgerile ascunse dedesubtul rezervoarelor sale de ţiţei brut. Scurgerile nedetectate de sub rezervoarele de stocare a ţiţeiului reprezintă o ameninţare majoră pentru siguranţa operaţională la instalaţiile de stocare a ţiţeiului şi au potenţialul necesar pentru apariţia unor dezastre.

Soluţie

Rafinăria avea nevoie de un cablu detector special pentru a detecta rapid prezenţa hidrocarburilor lichide în orice punct pe lungimea sa, fără a reacţiona în prezenţa apei.

Produse

Pentair Thermal Management a instalat la rafinărie cablul său TraceTek TT5000 detector de ţiţei şi carburant. Fiecare din cele patru rezervoare de stocare a ţiţeiului brut de la rafinăria Notre Dame de Gravenchon are acum cablu TraceTek TT5000 îngropat dedesubtul perimetrului său. Cablurile sunt ataşate la modulul de interfaţă cu senzor TraceTek pentru a detecta şi indica în mod continuu orice scurgere de ţiţei.

Avantaje

Sistemul TraceTek de la Pentair Thermal Management este în permanenţă pregătit pentru a alerta operatorii cu privire la orice scurgere de carburant. Aceasta permite rafinăriei să detecteze din timp scurgerile, asigurând echipei de intervenţie suficient timp de reacţie înainte ca situaţia să devină critică. Sistemul protejează siguranţa operaţională la instalaţia de stocare a ţiţeiului şi protejează împotriva potenţialelor dezastre.

Expertiză în domeniul sistemelor de însoţitori electrici pentru transferul ţiţeiului brut asigură curgerea la o rafinărie din California.
Provocări principale

Rafinăria Tesoro din Martinez, CA a avut nevoie de însoţitori electrici pentru staţia sa de pompare şi liniile de transfer Amorco Wharf pentru a se asigura că ţiţeiul brut curge de la cheiul său de descărcare la o serie de rezervoare de stocare. Nu au existat desene tehnice detaliate pentru însoţitorii electrici şi proiectul s-a dovedit a fi dificil din cauza conductelor complexe cu supape de la staţia de pompare. Clientul a avut un termen de livrare scurt şi astfel au contactat Pentair Thermal Management.

Soluţie

Datorită dimensiunilor diferite ale conductelor, numărului ridicat de ansambluri cu supape mici şi mari şi cerinţelor strânse în ceea ce priveşte menţinerea temperaturii, proiectul însoţitorilor electrici a necesitat soluţii creative şi flexibilitate, pentru a face faţă cât mai bine cerinţelor clientului. Inginerii Pentair Thermal Management au vizitat rafinăria şi au întocmit un proiect pe teren prin măsurarea conductelor şi proiectarea la faţa locului a sistemului de însoţitori electrici. Aceştia au lucrat împreună cu personalul rafinăriei pentru a defini sistemele de distribuţie a puterii necesare, locaţiile punctelor de alimentare, soluţiile necesare de control şi monitorizare şi recomandările privind cablul pentru însoţitori electrici.

Produse

Experienţa noastră la transferul de ţiţei brut şi aplicaţii marine ne-a permis să dezvoltăm o soluţie oportună şi rentabilă pentru rafinăria Tesoro. Cablul pentru însoţitori electrici Raychem XTV cu autoreglare a fost specificat pentru toate conductele, pentru a minimiza costurile de instalare precum şi pentru a asigura cerinţele de menţinere a temperaturii.  Panourile de control şi monitorizare Raychem 920 au fost combinate cu transformatoare şi un sistem de distribuţie a puterii într-o şină de alunecare independentă, pentru a reduce timpul şi cheltuielile de instalare la faţa locului.

Avantaje

Instalarea a fost finalizată în conformitate cu standardele de siguranţă Tracer, având ca rezultat o siguranţă de 100% a proiectului. Împreună cu instalarea de calitate a sistemului de însoţitori electrici efectuată de personal calificat, Tesoro a primit o garanţie pentru conducta caldă, ca o recunoaştere a calităţii instalaţiei. Experienţa, creativitatea şi flexibilitatea au fost elementele cheie care au stat la baza terminării acestui proiect pentru rafinăria Tesoro. Beneficiaţi de avantajele acestor caracteristici la următoarea dvs. lucrare.

Pentair Thermal Management furnizează un sistem de management al căldurii cu o singură sursă pentru un terminal biodiesel în Canada
Provocări principale

Biodiesal-Canada-tank.jpgO companie globală mare de ţiţei şi gaze a decis extinderea terminalului său de biodiesel din Winnipeg, Manitoba, pentru a stoca B100, un produs biodiesel pur. Deoarece biodieselul are un punct de gelifiere mai mare decât motorina obişnuită, necesită o temperatură mai precisă.

Soluţie

Pentair Thermal Management a furnizat un sistem la cheie complet de management al căldurii (heat management system - HMS) pentru conducte, precum şi însoţitorii electrici şi izolaţia rezervorului. Proiectul a fost condus de biroul Kitchener Services din Canada şi pentru a finaliza proiectul la timp s-au utilizat resurse şi specialişti de la centrele de service din Houston şi Edmonton.

Produse

Proiectul a necesitat un design detaliat al însoţitorilor electrici în combinaţie cu izolaţia rezervorului B100. Pentru a menţine o temperatură precisă s-a utilizat cablu de încălzire Raychem XTV, datorită flexibilităţii sale la proiectare; pentru a izola rezervorul, s-a utilizat Tracer Trac-Loc, un sistem de izolaţie cu îmbinări cu blocare verticale.

Soluţie

Proiectarea completă a fost integrată cu uşurinţă în planificarea clientului şi a asigurat acurateţea dorită.

Pentair Thermal Management instalează încălzire în pardoseală la Syon Park Waldorf Astoria
Provocări principale

Hotelul Syon Park Waldorf Astoria, nou construit la marginea Londrei, a apelat la Pentair Thermal Management pentru a furniza soluţii de încălzire în pardoseală pentru complexul său de 5 stele şi 13.000 de metri pătraţi. Hotelul se află pe terenurile conacului ducelui de Northumberland, reşedinţa familiei ducelui de mai bine de 400 de ani.

Soluţie

TTC a instalat în hotel preşuri de încălzire în pardoseală Raychem Quicknet-160 pentru a furniza căldură dedesubtul parodselii luxoase din marmură şi calcar. TTC a instalat de asemenea sistemele de încălzire în pardoseală Raychem în spa-ul de lux al hotelului.

Produse

Sistemele Raychem sunt controlate central prin intermediul sistemului de management al clădirii hotelului, care porneşte încălzirea în pardoseală în momentul în care camera este ocupată. Din cele 151 de băi pentru oaspeţi, 124 au instalată această tehnologie.

Avantaje

Zona principală a spa-ului include 350 metri pătraţi de preşuri de încălzire T2QuickNet, care sunt izolate cu plăci de izolaţie Raychem Isolecta pentru a reduce pierderea de căldură şi a creşte eficienţa energetică cu circa 20 de procente. 

Proiectul a fost finalizat în octombrie 2010 şi oaspeţii au fost primiţi în hotel la începutul lui 2011.

Pentair Thermal Management instalează o soluţie de încălzire electrică pentru o aplicaţie de asigurare a curgerii offshore la Maari Field
Provocări principale

Maari.jpgÎn martie 2006, Pentair Thermal Management a fost solicitată să instaleze un sistem de însoţitori electrici la o instalaţie offshore de producţie a ţiţeiului amplasată în Maari Field, pe coasta Noii Zeelande. Clientul avea probleme cu depunerea de ceară în tuburile de producţie la cinci sonde separate, care interfera cu debitul de ţiţei de la rezervor la platformă.
Echipa Pentair a fost pusă în faţa unor constrângeri stricte de instalare între tubul de producţie şi carcasă, de aceea a fost nevoie de o soluţie unică de implementare a sistemului prin tubul de producţie. Minimizarea amprentei la sol a platformei relativ la sursa de alimentare cu energie şi controalele asociate ale sistemului au fost de asemenea provocări la care a trebuit să le facă faţă echipa.

Soluţie

Pentru aplicaţii similare de reducere a cerii, Pentair Thermal Management de obicei utilizează încălzitoare legate extern la tubul de producţie, cum ar fi liniile de produse PetroTrace DHSX™ sau PetroTrace MI. Cu toate acestea, cerinţele şi constrângerile specifice proiectului la Maari Field au făcut dificil de aplicat aceste tehnologii. Pentru a depăşi aceste probleme, echipa Pentair a dezvoltat o soluţie unică prin utilizarea tehnologiei STS, având ca rezultat prima aplicaţie de însoţitori electrici cu efect pelicular pentru încălzirea forajului. Echipa a combinat sistemele într-o schemă comună de alimentare şi control, minimizând astfel necesarul de piese mari pentru echipamentul din partea de sus.

Produse

Sistemele PetroTrace STSi de însoţitori electrici cu efect pelicular de la Maari Field au utilizat un fir STS™ care a fost introdus în tubulatura în spirală umplută cu lichid dielectric. A fost apoi instalat în interiorul unui tub de producţie offshore pentru a livra căldură pe lungimea întregului foraj de sondă, menţinând debitele necesare pentru a preveni formarea de ceară.
Încălzitoarele PetroTrace STSi instalate pe sonde asigură puteri de ieşire de până la 150 W/m, pentru un total de până la 315 kW per sondă. Pentru a maximiza transferul de căldură, echipa a instalat încălzitoarele în interiorul tubului de producţie. Dezvoltarea cu succes a acestui domeniu s-a datorat în mare parte transferului eficient de căldură al sistemului STS, prevenind astfel ca ţiţeiul brut să atingă temperatura de formare a cerii chiar şi numai cu o variaţie de 3°C între rezervor şi temperaturile de apariţie a cerii.

Avantaje

Noile sisteme PetroTrace STSi de însoţitori electrici cu efect pelicular de la Maari Field au fost finalizate cu succes în iulie 2009. Soluţia specifică proiectului s-a dovedit a fi fiabilă şi a asigurat un randament realist al investiţiei, deoarece a redus formarea de ceară în tubul de producţie al sondei şi a menţinut un debit consistent de ţiţei de la rezervor la partea de sus.

Pentair Thermal Management instalează soluţii de încălzire la clădirea Rolex din Londra
Provocări principale

Pentair Thermal Management a fost solicitată pentru instalarea câtorva din soluţiile sale de încălzire la noua clădire Rolex din Londra, Anglia. Rolex dorea să îşi modifice sistemul său de încălzire în unul mai simplu, cu costuri mai mici şi o singură conductă, care să necesite mai puţină întreţinere.

Soluţie

Pentair Thermal Management a asigurat servicii de furnizare a apei calde prin utilizarea sistemului de menţinere a temperaturii apei calde cu o singură conductă Raychem HWAT.

Produse

Pentair Thermal Management a instalat mai mult de 400 metri de cablu pentru a furniza apă caldă până la punctul de utilizare, 600 metri de cabluri de protecţie la îngheţ a conductelor WinterGard, şi dispozitive de conectare RayClic pentru a proteja împotriva îngheţului liniile de alimentare cu apă răcită.

În plus, vizitatorii sunt întâmpinaţi acum de o pardoseală cu dale frumoasă, cu căldura ambientală specifică sistemelor Raychem de încălzire în pardoseală, prin instalarea a aproape 50 de metri pătraţi de T2QuickNet.

Avantaje

Reducerea sistemului de conducte a lăsat mai mult spaţiu pentru conducta singulară şi izolaţie, astfel încât s-a putut utiliza o izolaţie mai groasă a sistemului, pentru a mări eficienţa acestuia. Economia totală de energie estimată pentru acest proiect va fi de aproximativ 50-60 de procente. Chiar şi în condiţii de creştere a costului electricităţii, economiile reale ale clientului sunt estimate a fi în intervalul 5-15 procente.

De proiectarea, furnizarea şi instalarea sistemelor Raychem s-a ocupat Jointing Technologies, un distribuitor al Pentair Thermal Management cu sediul în sud estul Angliei. Proiectul a fost finalizat în octombrie 2010.

Pentair Thermal Management instalează un sistem de însoţitori electrici la rafinăria Tesoro Golden Eagle
Provocări principale

Tesoro.jpgRafinăria Tesoro din Martinez, California avea nevoie de însoţitori electrici pentru staţia sa de pompare şi liniile de transfer Amorco Wharf pentru a se asigura că ţiţeiul brut curge de la cheiul de descărcare la o serie de rezervoare de stocare. Nu au existat desene tehnologice detaliate pentru însoţitorii electrici şi instalaţia de conducte complicată de la staţia de pompare s-a dovedit a fi o provocare. Clientul a avut un termen limită scurt, de aceea au contactat echipa de servicii la cheie Tracer de la Pentair Thermal Management.

Soluţie

Datorită dimensiunilor diferite ale conductelor, numărului ridicat de ansambluri cu supape mici şi mari şi cerinţelor strânse în ceea ce priveşte menţinerea temperaturii, proiectul însoţitorilor electrici a necesitat soluţii creative şi flexibilitate, pentru a face faţă cât mai bine cerinţelor clientului. Inginerii Pentair Thermal Management au vizitat rafinăria şi au întocmit un proiect pe teren prin măsurarea conductelor şi proiectarea la faţa locului a sistemului de însoţitori electrici. Aceştia au lucrat împreună cu personalul rafinăriei pentru a defini cerinţele de distribuţie a puterii, locaţiile punctelor de alimentare, soluţiile necesare de control şi monitorizare şi recomandările privind cablul pentru însoţitori electrici.

Produse

Experienţa îndelungată a Pentair Thermal Management în domeniul transferului de ţiţei brut şi al aplicaţiilor marine a permis echipei să dezvolte o soluţie oportună şi rentabilă pentru rafinăria Tesoro. Echipa a instalat 7.000 ft. (2,1336 kilometri) de cablu de încălzire cu autoreglare şi 40 de circuite de control. Cablul Raychem XTV cu autoreglare a fost specificat pentru toate conductele, pentru a minimiza costurile de instalare precum şi pentru a îndeplini cerinţele de menţinere a temperaturii.
În plus, panourile de control şi monitorizare Raychem 920 au fost combinate cu transformatoare şi panouri de distribuţie a puterii într-o şină de alunecare independentă, pentru a reduce timpul şi cheltuielile de instalare la faţa locului.

Avantaje

Instalarea a fost finalizată în octombrie 2007 în conformitate cu practici de siguranţă stricte, având ca rezultat o siguranţă de 100% a proiectului. Instalarea cu succes a noului sistem de însoţitori electrici permite rafinăriei Tesoro să pompeze fără întreruperi ţiţei brut de la staţia sa de pompare Amorco Wharf la rezervoarele de stocare. Tesoro a primit de asemenea din partea Pentair Thermal Management garanţie pentru conducta caldă ca o garanţie a calităţii instalaţiei.

Raychem deschide noi drumuri cu senzorul combinat de temperatură şi umezeală
Provocări principale

În vara lui 1986, au fost instalaţi 300m de cablu pentru topirea zăpezii pe jgheaburi la CKW Ruopigen (Elveţia). Pe lângă asigurarea topirii zăpezii pe acoperiş, obiectivul clientului a fost de a determina cu precizie costul de funcţionare a sistemului.

Soluţia

Instalaţia a fost împărţită în două sisteme, fiecare cu o metodă de control diferită. Un sistem a funcţionat numai cu detectarea temperaturii; celălalt cu detectarea temperaturii şi umezelii. Temperaturile şi consumul de energie au fost măsurate pe durata a patru luni.

Produse

Cablu pentru topirea zăpezii GM-2X

Avantaje

Consumul de electricitate a scăzut cu 78% atunci când sistemul a fost utilizat cu detectarea temperaturii şi umezelii, în comparaţie cu utilizarea numai cu detectarea temperaturii.

Reşedinţe private de lux Charters Ascot
Proiectul

Charters Ascot, UK, este un proiect de dezvoltare de reşedinţe de lux private pe terenul unui conac. Solicitarea a constat în asigurarea unei încălziri în pardoseală, secundare, în zonele de living, pentru a suplimenta climatizarea principală cald/rece şi integrarea completă a acesteia cu sistemul de management al clădirii. A existat de asemenea solicitarea de a asigura încălzirea în zonele băilor.

Provocări principale

Găsirea unei soluţii eficiente energetic, uşor de instalat, care să menţină înălţimea podelei la minim. O soluţie pentru zone umede şi pentru toate zonele, sisteme care să poată fi integrate cu sistemul de management al clădirii.

Soluţie

Cablurile pentru încălzire T2Red şi plăcile izolatoare T2Reflecta au reprezentat combinaţia potrivită de confort - distribuţia uniformă a căldurii pe întreaga suprafaţă a podelei - flexibilitate pentru decorarea ulterioară a încăperii şi timp de montaj redus. Sistemul de încălzire în pardoseală a fost integrat cu sistemul de management al clădirii, cu alte cuvinte nu a fost nevoie de controlere individuale. Uşurinţa de utilizare specifică produsului T2Reflecta de încălzire în pardoseală a permis o reducere semnificativă a timpului de instalare şi o reducere a costurilor pe şantier pentru contractori.

Produse

2000 m de cablu cu autoreglare T2Red şi plăci izolatoare T2Reflecta
Preşuri 326 T2QuickNet (90W/m² şi 160W/m²)

Senzori rapizi de carburant TraceTek alertează rapid echipele de intervenţie în caz de urgenţă
Provocări principale

O rafinărie din Franţa căuta un sistem eficient de detecţie a scurgerilor de hidrocarburi pentru rezervorul său de stocare a carburantului, care să alerteze imediat operatorii şi să declanşeze un răspuns de urgenţă în cazul unei scurgeri. Scurgerile de hidrocarburi reprezintă un pericol extrem dacă nu sunt detectate rapid.

Soluţie

Pentair Thermal Management a determinat faptul că rafinăria avea nevoie de un dispozitiv cu o acţiune rapidă, extrem de sensibil, care să poată detecta scurgerile de hidrocarburi şi să nu reacţioneze la apă. Petrolul se află adesea la suprafaţa apei de ploaie. Senzorii care pot detecta rapid scurgerile permit supapelor de evacuare să închidă înainte de scăparea carburantului în canalizarea pentru apa de ploaie sau în canalele de suprafaţă

Produse

Pentair Thermal Management a recomandat TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors - Senzori rapizi de carburant): sonde cu acţiune rapidă pentru detectarea scurgerilor de hidrocarburi de dimensiunea unui milimetru.

Avantaje

Senzorii dispozitivului vor declanşa o alarmă la câteva secunde de la contactul iniţial. Sondele se vor reseta după eliminarea contactului cu resturile de ţiţei şi reziduurile de carburant sunt uşor de curăţat, făcând uşoară reutilizarea acestora.

Sistemele TraceTek oferă avertizări din timp cu privire la scurgerile de ţiţei în sol
Provocări principale

Coast Oil Co., unul din cei mai mari distribuitori de benzină, motorină şi lubrefianţi din SUA, a dorit să prevină poluarea apelor subterane la ferma sa de rezervoare din San Jose şi a depăşit standardele în vigoare impuse de administraţia regională pentru controlul calităţii apelor (Regional Water Quality Control Board).

Soluţie

Instalaţia, constând din 12 rezervoare cu diametru mic grupate îndeaproape, avea nevoie de un sistem eficient de detecţie a scurgerilor pentru a monitoriza solul de sub rezervoare fără întreruperea operaţiunilor comerciale. Soluţia a constat într-o aplicaţie completă de monitorizare pentru a detecta şi emite o alarmă. Lucrând în spaţii limitate, inginerii au utilizat o maşină de foraj mică, adaptabilă.

Produse

Pentair Thermal Management a recomandat sistemul său TraceTek de detecţie a scurgerilor cu cablu detector TT5000, care conţine un material de purjare a hidrocarburilor.

Avantaje

Înstalat într-un tub de PVC în sol, sub rezervoarele de carburant, acest sistem detectează rapid şi declanşează o alarmă în caz de scurgeri de carburant. Orice fel de scurgere este atrasă în tub prin acţiunea capilară şi este absorbită de învelişul cablului.

Sistemul de detecţie TraceTek asigură alertarea din timp cu privire la scurgerile de apă
Provocări principale

Muzeele mari adesea vor expune numai o parte din exponatele lor la un moment dat, păstrând restul în arhive. La Muzeul Naţional din Coreea de Sud, acestea sunt păstrate în 20 de galerii subterane protejate împotriva incendiului şi furtului. Cel mai mare pericol potenţial este infiltrarea apei, aceasta putând distruge comorile inestimabile, datând de acum peste 1.500 de ani, din zona de depozitare. Apa poate proveni de la scurgeri în sistemul de conducte, poate intra prin pereţii structurali sau ca urmare a infiltraţiilor prin fundaţie.

Soluţie

Muzeul are nevoie de un dispozitiv care să poată detecta rapid scurgerile de apă, astfel încât operatorii să poată lua măsuri de remediere înainte de a se produce deteriorări ireparabile ale conţinutului valoros.

Produse

Pentair Thermal Management a instalat sistemul său de detecţie a scurgerilor de apă TraceTek. La baza acestui sistem stă cablul detector de apă TT1000, care va reacţiona rapid în cazul prezenţei apei şi declanşează o alarmă. Acest lucru este posibil datorită modulelor de interfaţă cu senzor şi unui panou de control la distanţă, care alertează personalul administrativ al clădirii din biroul de securitate şi din încăperea de control central.

Avantaje

Sistemul TraceTek permite personalului administrativ al clădirii să monitorizeze în mod continuu toate cele 20 de galerii subterane în mod individual pentru prezenţa apei în zonele sensibile. O scurgere poate fi rapid detectată şi remediată înainte de a fi prea târziu.

Sistemul optimizat de management al căldurii asigură transportul în siguranţă a sulfului la instalaţia mare LNG
Provocări principale

Provocările sistemului de management al căldurii pentru linia de transfer sulf de la Qatargas au inclus:

 • Un interval strâns al temperaturii permise, de la 125ºC la 145ºC pentru sulf topit, cu o valoare prescrisă de 135ºC pe întreaga lungime a conductei.
 • O conductă exterioară mare cu greutate semnificativă, căi multiple de curgere şi bucle de expansiune verticală la fiecare 150 m.
Clientul a solicitat de asemenea posibilitatea de a retopi şi reîncălzi sulful solidificat fără a cauza supraîncălzire sau supraexpansiune. În plus, avea nevoie de un sistem de încălzire redundant care să acopere în proporţie de 100% conducta.

Soluţie

Abilitatea Pentair Thermal Management de a proiecta şi integra tehnologii multiple datorită expertizei sale în construirea şi punerea în funcţiune a sistemelor de management al căldurii a avut ca rezultat o conductă de sulf cu însoţitori electrici de clasă mondială, sigură, fiabilă şi eficientă.

Produse

Pentru a face faţă cerinţelor acestei aplicaţii, Pentair Thermal Management a utilizat un sistem de management al căldurii care a inclus următoarele:

 • Un sistem de însoţitori electrici cu efect pelicular Raychem sigur în mod inerent, cu temperaturi de expunere ridicate şi transfer eficient al căldurii la conductă
 • Un sistem de control şi monitorizare Raychem de ultimă generaţie, cu contactori cu vid.
 • Analiza elementului finit pentru a determina profilul de temperatură a sulfului de-a lungul secţiunii transversale a conductei.
 • Sistem distribuit de detectare a temperaturii bazat pe fibră optică, care oferă un profil dinamic al temperaturii conductei la fiecare metru cu o precizie de 1ºC pe întreaga lungime.
 • Un mecanism de livrare a căldurii cu alimentare multiplă cu 7 procente din puterea instalată pentru condiţii normale de funcţionare şi 100 procente din puterea instalată pentru condiţii de încălzire/retopire.
 • Un sistem multi-strat de izolaţie termică cu strat interior expandat cu temperatură ridicată, strat exterior portant din material spongios cu celule închise şi înveliş rezistent la raze ultraviolete.
 • Servicii complete de procurare a materialelor, management de proiect, construcţie şi punere în funcţiune a conductei.

Avantaje

Un sistem de management al căldurii de la Pentair Thermal Management a asigurat liniei de transfer a sulfului de la Qatargas următoarele avantaje:

 • Sistemul Raychem STS de însoţitori electrici cu efect pelicular a minimizat numărul de circuite, dar a avut ca rezultat şi un transfer mai bun al căldurii şi un diferenţial de temperatură redus între conductă şi învelişul cablului, conducând astfel la un design mai sigur.
 • Analiza elementului finit şi soluţia de control şi monitorizare Raychem au asigurat faptul că temperaturile sulfului nu au ieşit în afara intervalului strâns de temperatură în condiţii de funcţionare normală.
 • Sistemul distribuit de detecţie a temperaturii cu fibră optică a asigurat monitorizarea continuă a temperaturii pe întreaga lungime a conductei. Acest lucru a ajutat la localizarea punctelor fierbinţi (hotspots) pe întreaga lungime a conductei pe durata procesului de retopire şi a evitat presiunea excesivă generată de topirea sulfului.
 • Mecanismul de livrare a căldurii cu alimentare multiplă şi sistemele de izolaţie multi-strat nu numai că au optimizat costurile totale de funcţionare a sistemului de încălzire, dar au şi contribuit la durata mai scurtă a retopirii.
 • Prin asumarea responsabilităţii totale în ceea ce priveşte sistemul de management al căldurii, Pentair Thermal Management a asigurat finalizarea la timp a proiectului, precum şi satisfacţia clientului.

Sistemul TraceTek va detecta rapid o scurgere de carburant şi va alerta operatorii cu privire la localizarea acesteia
Provocări principale

Oslo-Airport.jpgAeroportul din Oslo a realizat faptul că o scurgere la conducta subterană a sistemului său de alimentare cu carburant poate avea implicaţii de mediu, siguranţă şi cost semnificative, deoarece durează prea mult să se ajungă la sursa scurgerii dedesubtul betonului.

Soluţie

Proiectanţii sistemului de alimentare cu carburanţi au căutat o soluţie care să reducă riscurile privind siguranţa şi mediul, şi care să ofere o soluţie de monitorizare a scurgerilor mai completă decât verificările periodice ale presiunii hidrostatice. Proiectanţii aveau nevoie de un sistem care să detecteze şi să indice imediat operatorilor o scurgere, permiţându-le acestora să reducă rapid implicaţiile scurgerilor de carburant.

Produse

Sistemul TraceTek de la Pentair Thermal Management bazat pe cablu monitorizează în mod continuu o conductă, pentru a alerta operatorii dacă este detectată o scurgere la interval de un metru de locaţie în orice direcţie.  Sistemul are un cablu detector TT5000 cu un material de purjare a hidrocarburilor instalat în rambleul unui tub din PVC cu fante de 42 milimetri atunci când conductele de carburant sunt aşezate.

Avantaj

Sistemul TraceTek reacţionează rapid la o scurgere de hidrocarburi. Carburantul lichid este detectat de cablu şi este împins la tub prin acţiunea capilară, declanşând o alertă prin intermediul sistemului de monitorizare TraceTek.

TraceTek detectează scurgerile şi infiltraţiile pe care sistemele SCADA le poate scăpa
Provocări principale

Cerinţele regulamentare şi preocupările de mediu au determinat operatorii să ia mai multe măsuri de precauţie în zone cu risc ridicat pentru a detecta scurgerile mari. Scurgerile mici pot rămâne totuşi nedetectate, deoarece sistemele CMP convenţionale bazate pe SCADA nu sunt capabile să detecteze o scurgere mai mică de 0,5% din debit. Acest lucru poate fi foarte periculos, deoarece scurgerile mici adesea duc la probleme mai mari.

Soluţie

Un sistem de detecţie a scurgerilor poate fi instalat pe conducte întinse pe mulţi kilometri, pentru a detecta şi indica în mod precis scurgerea la interval de un metru în ambele direcţii.

Produse

Pentair Thermal Management oferă TraceTek TT5000, un cablu detector de ţiţei şi carburant , care detectează hidrocarburi fără a reacţiona cu apa.

Avantaje

TraceTek TT5000 este amplasat în interiorul tubului de PVC şi este îngropat în acelaşi şanţ ca şi conducta, rămânând astfel protejat şi sigur. Sistemul previne ca şi cea mai mică scurgere să cauzeze daune la conductă şi în zona înconjurătoare, prin detectarea rapidă şi alertarea operatorilor cu privire la locaţia sa.

Un sistem de încălzire a forajului măreşte producţia sondelor marginale din California
Provocări principale

Petro-Trace-Bakersfield.jpgUnele din cele mai mari rezerve de ţiţei brut din zona continentală a Statelor Unite se află în câmpurile petrolifere din Central Valley, California, la nord de Los Angeles. Rezervoarele din această zonă sunt estimate a conţine 40 de miliarde de barili, în special ţiţei brut, aproximativ 13 la 9 API, localizaţi în rezervoare mici, nu mai adânci de 2.300 ft (701 m). Pentair Thermal Management furnizează sisteme de încălzire PetroTrace companiilor petroliere din această regiune din 2005.

Soluţie

Pentair Thermal Management a proiectat un sistem PetroTrace de încălzire a forajului cu izolaţie minerală (MI) pentru aceste sonde puţin adânci, cu debit redus spre ţărm, pentru a furniza căldură orificiului inferior în vederea îmbunătăţirii mobilităţii ţiţeiului în zona apropiată forajului de sondă şi a permite o creştere a producţiei.

Sistemul PetroTrace de încălzire a forajului a produs 27 kW de energie în zona productivă la 600 V. Încălzitoarele forajului de sondă au fost fixate de o conductă ascuţită dedesubtul pompei ce conţinea câteva treceri ale cablului MI, producând o densitate a puterii de 300 W/ft.

Sistemul furnizat a inclus un panou de control pentru uşurinţa utilizării şi monitorizarea temperaturii şi curentului. Pentru a permite clientului să confirme temperaturile ţintă pe lungimea secţiunii încălzite, au fost instalate multiple termoelemente detectoare pentru a permite măsurarea temperaturii.

Produse

Produsele utilizate pentru acest proiect de asigurare a curgerii au inclus cablu de încălzire cu izolaţie minerală (MI) Pyrotenax pentru încălzirea orificiului inferior şi panouri de control Raychem pentru încălzirea orificiului inferior (Bottom-Hole Heating - BHH).

Avantaje

Producţia a crescut de la 3 BOPD (Barrels of Oil Per Day - barili de petrol pe zi) la peste 20 BOPD, având ca rezultat o amortizare în mai puţin de patru luni.

Un sistem optimizat de management al căldurii reduce costurile la o instalaţie de producere a etanolului
Provocări principale

BP-Ethanol.jpgBridgeport Ethanol este o fabrică construită de la zero în Nebraska, cu o producţie de 40 de milioane de galoane/an de etanol (1 galon = 3,78 litri). Aplicaţia lor de însoţitori electrici trebuia modificată pentru a include protecţia la îngheţ a conductei pentru liniile de apă, încălzirea rezervorului şi menţinerea temperaturii de proces a liniilor de sirop, siloz şi substanţe caustice. Ei au apelat pentru proiect la echipa Tracer de soluţii la cheie a Pentair Thermal Management în mai 2008.

Soluţie

Echipa Tracer de soluţii la cheie a proiectat, achiziţionat şi instalat în întregime sistemele de management al căldurii (heat management systems - HMS) necesare la Bridgeport Ethanol. Echipa a implementat o gamă complexă şi diversă de soluţii de control şi monitorizare Raychem pentru a reduce numărul de circuite necesare la 35. În acest fel, echipa a reuşit să reducă costul total al sistemului de management al căldurii la Bridgeport Ethanol.

Produse

Produsele utilizate au inclus Raychem 200NG cu control proporţional al detecţiei condiţiilor de mediu (proportional ambient sensing control - PASC) pentru aplicaţii de protecţie la îngheţ a conductei şi menţinerea unui interval de temperatură extins. În cazul PASC, puterea la însoţitorii electrici este proporţionată în funcţie de temperatura ambientă.

Echipa Tracer de soluţii la cheie a selectat de asemenea o combinaţie între Raychem 920 şi sistemul de control local HTPG pentru a controla şi monitoriza circuitele la distanţă pentru încălzirea rezervorului, precum şi pentru protecţia la îngheţ a conductei de apă. Aceste zone au fost respectiv la aproximativ 800 feet (243,84 m) şi 450 feet (137,16 m) distanţă de panourile de control centralizat şi ar fi solicitat 2/0 cabluri electrice datorită căderii de tensiune.

În plus, echipa a ales Raychem 200NI cu controlul detecţiei liniei pentru aplicaţiile de menţinere a temperaturii critice. Pentru a reduce costurile de cablare RTD, am utilizat tehnologia de interfaţă a liniei de alimentare Raychem (Power Line Interface - PLI) şi etanşări inteligente ale capetelor (Smart End Seals - SES) pentru a transmite date despre temperatură şi continuitate de-a lungul conductorilor cablului pentru încălzire.

Avantaje

Proiectul a fost finalizat cu succes în noiembrie 2008. Prin utilizarea algoritmului PASC, echipa Tracer de soluţii la cheie a putut reduce costurile de funcţionare ale Bridgeport Ethanol cu 75 de procente faţă de cel al controlerului cu senzor al condiţiilor de mediu standard. Costurile cu tubulatura şi cablajul au fost de asemenea semnificativ reduse prin utilizarea unui sistem de control local, iar utilizarea tehnologiei de interfaţă a liniei de alimentare Raychem (Power Line Interface - PLI) a eliminat costurile estimate la 40.000 USD ale cablajului RTD.

Connection and Protection